loading

tupaarchitects.com

Family house dům dubeč

Category

Family houses

Date

11/2014

Client

Soukromá osoba

Předmětem této projektové dokumentace je novostavba rodinného domu a samostatné garáže na parcele č. 734 a 735, k.ú. Dubeč 633330. Vstup a vjezd na pozemek je ze stávající místní zpevněné komunikace U Viktorky. Rodinný dům bude mít dvě plnohodnotná nadzemní podlaží do tvaru L o rozměrech 15,93 x 10,81 m. Objekt nebude podsklepen. Hmota rodinného domu umístěná podél ulice U Viktorky bude mít šikmou sedlovou střechu se sklonem 25°, zahradní část rodinného domu bude mít střechu plochou. Výška hřebene sedlové střechy bude 8,4 m nad upraveným terénem. Výška atiky druhé část rodinného domu bude 6,95 m nad upraveným terénem. Hlavní vstup do objektu bude z kryté jihovýchodní atriové části pod překonzolovanou hmotou 2. nadzemního podlaží.