loading

tupaarchitects.com

Bicycle Parking

Category

Furnishings

Date

06/2015

Client

Olympus Czech Group s.r.o.

Zpevněná plocha bude tvořena kamennou dlažbou ze žulových odseků cca 100 mm uložených v pískovém loži 50 mm a štěrkovým hutněným podsypem 100mm. Zpevněná plocha bude lemována kamenným žulovým krajníkem o dvou různých velikostech 100x200 mm a 100x300mm dle umístění viz půdorys. Žulová dlažba v místech pod stáním pro kola bude ze světlejší žuly. Střední ulička mezi dvěma místy parkování bude z tmavší žuly. Nájezd z areálové komunikace na parkovací plochu pro kola bude umožněn sklopeným patníkem. Nové zpevněné plochy budou v mírném sklonu pro odtok dešťové vody – viz půdorys. Stříšky jsou zhotoveny z přirozeně zrezivělého silnostěnného plechu. Stojany na kola jsou od společnosti MM Cité, typ STE 410 Edgetyre – v antracitové komaxitové barvě RAL 7016. Každý stojan bude ukotven šrouby dle doporučení dodavatele do své betonové patky o rozměrech 350x700x350(h) mm.