loading

tupaarchitects.com

Naše služby


Nabízíme zajištění kompletního projektu stavby od počátečního návrhu, ideje, výběru pozemku a stanovení zadání přes všechny projektové fáze až po autorský dozor v průběhu realizace stavby a její kolaudace.


Nabízíme vypracování:


 • Územní studie
 • Spolupráci při výběru pozemku investičního záměru
 • Úvodní hmotové studie investičního záměru / rozvojové studie
 • Architektonické studie / návrhy staveb
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • Společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení / dodatečného povolení stavby / změny stavby před dokončením
 • Projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Autorský dozor
 • Projektové dokumentace pro odstranění stavby
 • Rozpočty staveb
 • Návrhy a projekty interiérů bytových, komerčních, obchodních a administrativních prostor
 • Inženýrskou činnost – zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí pro územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, ohlášení, projednávání správních řízení se stavebními úřady vč. výjimek z prováděcích vyhlášek
Share this Post